สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์

การขยายเชื้อจุลินทรีย์  พ.ด.1  ไว้ใช้ทำปุ๋ยหมัก

ขี้วัว  10  กิโลกรัม  ผสมกับรำหยาบ 2 กิโลกรัม  ใส่กระบะผสมให้เข้ากัน  จากนั้นนำ  พ.ด. 1 ผสมกับน้ำ 10 ลิตร  คนนาน 5 นาที   แล้วนำไปผสมคลุกเคล้ากับส่วนผสมของวัสดุ โดยให้มีความชื้นประมาณ 60 %   ตักใส่ถุงปิดปากไว้ ตั้งทิ้งไว้บนพื้นปูน   ห้ามถูกแดดประมาณ 7 – 10 วัน จะได้เชื้อจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำไปผึ่ง ให้แห้งในที่ร่ม จึงเก็บไว้สำหรับเป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักต่อไป โดยใช้เชื้อที่ขยายได้จำนวน 2 ขีด ต่อการหมักวัสดุเศษพืช 1 ตัน

 

การขยายเชื้อจุลินทรีย์ พ.ด. 2, 5, 6

            นำ พ.ด. 2 (1 ซอง) ผสมกับกากน้ำตาล 2 ลิตร และน้ำ 5 ลิตร ใส่ลงในถังพลาสติก ผสมให้เข้ากันแล้วปิดฝา  หมักไว้นาน 7 – 10 วัน เชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตเต็มที่ จากนั้นนำเชื้อจุลินทรีย์ที่ขยายได้ผสมกับรำหยาบ หรือปุ๋ยหมัก 5 กิโลกรัม เพื่อลดความชื้น ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม และเก็บไว้ในถุงพลาสติกเก็บไว้ในถังเพื่อนำไปหมักสารอาหารพืชน้ำต่อไป โดยใช้เชื้อที่ขยายได้ 1 ขีด

 ต่อการหมักปุ๋ยน้ำ 50 ลิตร

 

การขยายเชื้อ พ.ด. 3 เพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืช

            ขี้วัว 5 กิโลกรัม ผสมกับรำละเอียด 2กิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติดคลุกเคล้าให้เข้ากัน  จากนั้นละลาย พ.ด.3 (1 ซอง) ในน้ำ 5 ลิตร คนนาน 5 นาที แล้วนำไปผสมคลุกเคล้ากับส่วนผสมวัสดุให้ได้ความชื้น 60 % รัดปากถุงไว้ตั้งทิ้งไว้บนพื้นปูนไม่ให้ถูกแดดและฝนนาน 7 – 10 วัน จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืช จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม จึงเก็บใส่ถุงมัดปากใส่ถังพลาสติกเก็บไว้ใช้ โดยใช้เชื้อที่ขยายได้ 2 ขีด   ต่อการขยายเชื้อในปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม

 การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์

ส่วนผสม

1. น้ำต้มสุกปล่อยให้เย็น                                              10        ลิตร    

2. กากน้ำตาล                                                          ½         กก.

3. รำละเอียด                                                            2          กำมือ              

4. หัวเชื้อ พ.ด. 2                                                       1          ซอง

5. นมสด,ยาคูลย์หรือเปลือกสับปะรด                                 4          หัว      

6. เหง้า+หน่อกล้วย                                                     1          หน่อ

 วิธีทำ  

นำส่วนผสมทุกอย่างเทลงในถังหมักคนให้เข้ากัน เก็บไว้ในที่ร่ม  หรืออุณหภูมิห้อง  ประมาณ 7 – 15 วัน นำไปใช้ได้เลย

 วิธีใช้   

1. ต้นกล้าอ่อน                                                         1:1000             ส่วน   

2. ผัก ผลไม้                                                            1:500              ส่วน

 3. นาข้าว                                                               1:800             ส่วน               

4. หมักฟาง                                                              5  ลิตร     ต่อ 1 ไร่

5. หมักปุ๋ยหมัก                                                          2  ลิตร  ต่อน้ำ  200  ลิตร

 

Tags : การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์

view