สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หินแร่ ซิลิคอน ซิลิกา ซิลิเกต

ภาพที่1 ภูเขาไฟแหล่งกำเนิดภูไมท์ พูมิช ที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดิน ทำ ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปร......

อ่านต่อ

ปุ๋ยน้ำสำหรับพืชผักกินดอกและผล 3-1-2

ปุ๋ยน้ำสำหรับพืชผักกินดอกและผล 3-1-2 ธีใช้ : ฉีดพ่นช่วงเย็นแดดอ่อน ทุก ๆ 7-10 วัน วัตถุดิบ ปริมาณ 1. น้ำ......

อ่านต่อ

การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ

การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ คุณสมบัติของถ่านจากแกลบ วันที่ส่ง SMS : 10 ธันวาคม 2551 รอบเวลาที่ส่ง : 16:30 น. ข้อความ : ถ่......

อ่านต่อ

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว(อย่างง่าย)

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว(อย่างง่าย) น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้......

อ่านต่อ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช วันที่ส่ง SMS : 29 มกราคม 2552 รอบเวลาที่ส่......

อ่านต่อ

การผลิตปุ๋ยหมัก

การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตปุ๋ยหมัก วันที่ส่ง SMS : 28 พฤศจิกายน 2551......

อ่านต่อ

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ การขยายเชื้อจุลินทรีย์ พ.ด.1 ไว้ใช้ทำปุ๋ยหมัก ขี้วัว 10 กิโลกรัม ผสมกับรำหยาบ 2 กิโลกรัม ใส่กระบะผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำ พ.ด......

อ่านต่อ
view