สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช

 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช
วันที่ส่ง SMS : 29 มกราคม 2552
รอบเวลาที่ส่ง : 16:30 น.
ข้อความ :

       ปุ๋ย(1)นำปลา/หอยเชอรี่30 +ผลไม้10+กากน้ำตาล10+น้ำ10    ลิตร(หน่วย/กก.,ลิตร)
        ปุ๋ย(2)+สารเร่งซุปเปอร์พด.2-1ซอง,อีกสูตรที่ช่วยเร่งโต เพิ่มเติม*1677กด2

 

ปัจจุบันการทำเกษตรของเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพยายามที่จะลดต้นทุนการผลิตหรือแม้แต่การคิดหรือหาวิธีการในการทำให้ผลผลิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพที่ดี เกษตรหรหลายคนหันไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินในพื้นที่ หรือการคิดค้นสูตรเฉพาะ ในการแก้ไขและเพิ่มผลผลิต  การผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีวัสดุที่สามารถหาได้เอง การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรเช่นกัน  

 


วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของราก ลำต้นและใบของพืช :

วัสดุที่ต้องเตรียมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำในปริมาณ 50 ลิตร มีดังนี้

แบบที่ 1 :ปลาหรือหอยเชอรี่ 30 กก.+ผลไม้ 10 กก.+กากน้ำตาล 10 กก.+น้ำ 10 ลิตร+สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง (25 กรัม)

แบบที่ 2 : ผักหรือผลไม้ 40 กก.+กากน้ำตาล 10 กก.+น้ำ 10 ลิตร+สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง(25 กรัม)

วิธีการทำ

•หั่นหรือสับวัสดุพืชหรือสัตว์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับกากน้ำตาลในถังหมัก ขนาด 50 ลิตร

•นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง (25 กรัม) ผสมในน้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที

•เทสารละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในถังหมัก คนส่วนผสมให้เข้ากันปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งในที่ร่ม

•ในระหว่างการหมัก คนหรือกวน 1-2 ครั้ง/วัน เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้น

•ในระหว่างการหมักจะเห็นฝ้าขาวซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ผิวหน้าของวัสดุที่หมัก ฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกลิ่นแอลกอฮอล์

อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ :

- ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วน ผสมกับ น้ำ 500 ส่วน

- วิธีการใช้ ฉีดพ่นที่ใบและลำต้น 10 วันต่อครั้ง

-------------------------------------- @ ^ - ^ @ -----------------------------------------

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร 

Tags : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช

view